door naar tekst

logo

Gedragscode

ERIKS nv_Over ERIKS_MVO 

Gedragscode

De gemeenschappelijke waarden van ERIKS komen tot uitdrukking in de gedragscode (Code of Business Conduct) en zijn van toepassing op alle medewerkers van de ERIKS Group. De gedragscode is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Pools.


In de gedragscode is vastgelegd dat ERIKS haar activiteiten uitvoert op basis van eerlijkheid en openheid en met respect voor de mensenrechten en de belangen van haar medewerkers. Alle medewerkers worden geacht de code na te leven en zij worden aangemoedigd elke overtreding of vermeende overtreding van de gedragscode of andere regels die van toepassing zijn binnen de ERIKS Group  te melden bij hunmanager of iemand van de HR afdeling. 

Als zij dat al geprobeerd hebben en het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd, kunnen zij contact opnemen met onze Alertline. Klik hier om een pdf met aanvullende informatie te downloaden (613kB) of hier om direct naar de Alertline website te gaan.

Bedrijfsvoering

Het verbeteren van het milieuprofiel van de eigen bedrijfsvoering van ERIKS: energie- en waterverbruik, afvalrecycling.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verbeteren van levenskwaliteit door de programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van ERIKS.

Medewerkers

Betrekken en toerusten van de medewerkers van ERIKS om duurzaam denken en handelen in hun dagelijkse activiteiten toe te passen.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.