door naar tekst

logo

Grande Dixence stuwdam Zwitserland

1

Laat de waterkracht stromen

De waterkrachtcentrale Grande Dixence in Zwitserland genereert genoeg kilowattuur aan elektriciteit om te voorzien in het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 400.000 huishoudens. ERIKS-bedrijf Maagtechnic AG zorgt dat de elektriciteit geleverd blijft.

Uitdaging

De stuwdam en krachtcentrale Grande Dixence werd na een bouw van elf jaar uiteindelijk in 1961 in gebruik genomen. Toen de hulp van Maagtechnic AG werd ingeroepen, waren de smeersystemen voor de aslagers van de 17MW-opslagpompconstructie dus meer dan 50 jaar oud. Maagtechnic, die was geïnstrueerd om vervangingen te ontwikkelen, werd geconfronteerd met de uitdaging om systemen te ontwerpen die niet alleen geschikt waren voor de milieuomstandigheden van 2365 m boven zeeniveau, maar ook voor de massa en functie van de oude systemen. Honderd procent betrouwbaarheid was van essentieel belang omdat een storing in de smeermiddeltoevoer tot volledige stilstand van de machines zou kunnen leiden.

Oplossing

Er werden voor de smering in een periode van twee jaar in totaal drie power packs van Maagtechnic AG in gebruik genomen. De eerste van de innovatieve smeerunits heeft een oliedebiet van 220 liter per minuut en de andere twee een snelheid van 180 liter per minuut. De systemen worden gevoed door een corrosiewerende olietank met een volume van 1000 liter.

Met de nieuwe smeersystemen kunnen de vier turbines van de installatie nu verder gaan met de levering van een hoeveelheid waterkracht die gelijk is aan de output van een kerncentrale – hopelijk nog eens minimaal 50 jaar.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.