door naar tekst

logo

Energiebesparing bij tuinders

ERIKS_performance_energie_besparing _bij_tuinders

De HortiAir is een luchtbehandelingssysteem voor de klimaatregeling in kassen, dat ontwikkeld is door middel van samenwerking tussen diverse specialisten. ERIKS aandrijftechniek-Elmeq leverde de expertise en de systemen voor het aandrijven en besturen van de kleppen in het systeem. Een substantiële meerproductie werd behaald met aanzienlijk lagere energiekosten. De HortiAir is dus niet alleen een investering in techniek maar draagt tevens bij tot een hoger besteedbaar inkomen voor de tuinder en maakt daardoor de tuinbouw in kassen beter rendabel.

Aanleiding

Via een dakluikensysteem wordt in een kas de vochthuishouding geregeld. Immers op grond van de vochthuishouding in het ecosysteem groeit een plant. Daarnaast is een “aangename” temperatuur gewenst en moet er voldoende CO2 in de lucht zitten. Bovendien moet de kas gekoeld worden bij een te hoog zonvermogen.

De dakluiken kennen nu een open/dicht-regeling op basis van temperatuur en luchtvochtigheid. De groeimotor van de plnt is echter vochtdeficiet. Als het vochtdeficiet niet juist is, heeft dat direct gevolgen op de groei van de plant.


Oplossing

De HortiAir bestaat uit twee warmtewisselaars en wordt bestuurd door luchtvochtigheid/temperatuursensoren, aan/uit kleppen met overbelastingsbeveiliging en één proportionele klep. Per kas zijn meerder units nodig (afhankelijk van de oppervlakte). De verschillende systemen komen bijeen in een kas en worden met elkaar en met een procescomputer verbonden via een LAN (Local Area Network).


Verschillende technieken uit de hightech industrie helpen hier om de kostprijs per eenheid product zo laag mogelijk te houden. Veel problemen kunnen softwarematig opgelost worden en dat voorkomt dat er per unit terugkoppelingen nodig zijn op elke klep. Door de bovenliggende besturing wordt de functionaliteit van het geheel gevolgd. Als er obstructie in de luchtstroom dreigt, bijvoorbeeld door bevriezing, dan beslist het systeem zelf een ander route in te zetten. Er zijn diverse patenten op de HortiAir verleend.

Voordelen

De voordelen van de HortiAir op een rijtje:

  1. Een aanzienlijke verbetering van het rendement (aanzienlijk lagere energie kosten). Een dubbel areaal met dezelfde warmte kracht koppeling (WKK) capaciteit lijkt haalbaar;
  2. Een gelijkmatiger regeling;
  3. Klein ruimtebeslag en lage investeringskosten van de units;
  4. Geen dakluiken meer nodig (lagere bouwkundige investering) en minder WKK capaciteit;
  5. Hogere CO2 concentratie in de kas en optimale regeling van de vochthuishouding. Daardoor is een substantiële meerproductie  mogelijk.
  6. Gesloten kas, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en de ingebrachte insecten binnen blijven. Daarnaast komt alle CO2 in de plant en niets in de omgeving. Doordat er geen invloeden van buitenaf meer zijn is de kwaliteit van het product beter.


Profit

Verlaging energiekosten en meer rendement in kas door nieuw luchtbehandelingssysteem.
Performance NL

Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen.

Dhr. / Mevr.
Dhr. / Mevr.

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.