door naar tekst

logo

Duurzame kostenbesparingen bij zuivelfabriek

4

ERIKS meet de directe en indirecte kosten van oplossingen

De ERIKS Group is ervan overtuigd dat duurzaamheid geen concessies vergt. Door een aanpak via de Total Cost of Ownership (TCO) kan ERIKS de directe en indirecte kosten van oplossingen meten. Dit houdt in dat afnemers niet alleen minder uitstoot hebben, maar ook een lagere energierekening, zoals een grote zuivelfabrikant in Nederland onlangs ondervond.

Uitdaging 1

In de zuivelfabrieken van de afnemer worden leidingen gereinigd met stoom. Een essentieel onderdeel van dit systeem zijn condenspotten, die de stoom in het systeem behouden en het condensaat afvoeren. Lekkende condenspotten verspillen echter veel energie.

Oplossing

ERIKS mat de lekkage in diverse fabrieken en adviseerde op basis van deze metingen de lekkende potten te vervangen. Dit resulteerde in een aanzienlijke lagere jaarlijkse uitstoot van kooldioxide en grote besparingen op energie en dus geld.

Uitdaging 2

Duurzame kostenbesparingen kunnen ook worden gerealiseerd met energie-efficiënte elektromotoren. In een van de andere fabrieken van de afnemer was er een defect aan een elektromotor van 450 kW die een afzuiginstallatie van stroom voorzag. De kosten van de reparatie bedroegen 10% van aanschafprijs van een nieuwe motor.

Oplossing

Met de TCO-berekeningen van ERIKS werd echter de terugverdienperiode voor een nieuwe, efficiëntere motor bepaald. Aan de hand van deze cijfers besloot het bedrijf een nieuwe motor te kopen en de kosten werden binnen veertien maanden terugverdiend. Ten slotte onderzocht ERIKS de pneumatische systemen in de verpakkingslijnen van het bedrijf.

Uitdaging 3

De lucht in de systemen wordt onder druk gebracht door een compressor met een elektromotor. Als er lucht lekt, gebruikt de elektromotor veel meer energie. Uit het onderzoek bleek dat alleen al in één fabriek jaarlijks 433.000 kubieke meter lucht verloren ging door lekkage.

Oplossing

ERIKS adviseerde de lekken te verhelpen door componenten te vervangen en het leidingnet aan te passen. Dit resulteerde in aanzienlijke lager energieverbruik en lagere energiekosten. En opnieuw bleek dat duurzaamheid meer is dan alleen energie besparen.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.