door naar tekst

logo

Besparingen op Total Costs of Ownership door standaardisatie

ERIKS_Case_Besparingen_op_Total_Costs_of_Ownership_door_standaardisatie

Bedrijfsinformatie

Stork telt zo’n 14.850 medewerkers, waarvan ongeveer 10.000 in Nederland. De activiteiten zijn geclusterd in twee groepen, Aerospace en Technical Services. Deze groepen worden uitgevoerd door in totaal zo’n 50 werkmaatschappijen. Stork realiseerde in 2007 een omzet van ruim € 2,1 miljard. Het netto resultaat bedroeg € 67 miljoen.


Aanleiding

Uit door Stork uitgevoerde deskresearch was gebleken dat de Total Cost of Ownership (TCO) is te verdelen in 39% prijs product1, 25% inkoopkosten en 36% voorraadkosten. Stork nodigde vervolgens zes partijen uit een voorstel te doen hoe men dacht op deze kosten te besparen. Uiteindelijk mochten twee partijen een Quick-scan uitvoeren bij Stork Food & Dairy Systems in Amsterdam. Onder supervisie van Peter Haselager, inkoper Stork Amsterdam, diende deze locatie als pilot binnen het Stork concern. De Quick-scan leverde ERIKS voldoende inzicht om aan te geven op welke punten verbeteringen en besparingen mogelijk waren.

1 Deze kosten variëren per klant(industrie). In een puur onderhoudsbedrijf zal het percentage “prijs product” kunnen terugvallen naar 20%.


Besparingen

ERIKS verwachtte een besparing van 19% ten opzichte van de inkoopomzet en een verlaging van het werkkapitaal van meer dan € 200.000,- te realiseren. Om dit te bereiken, is er een stappenplan opgesteld. Als eerste werd ingezet op een verkleining van het leveranciersprogramma. Vervolgens werd de voorraad geoptimaliseerd en gestandaardiseerd en tot slot werden logistieke oplossingen aangedragen.

Op basis van het voorstel is er een projectteam samengesteld. Aangezien de pilot slechts negen maanden mocht duren, keek het projectteam naar een afgebakend deel van het leverancierpakket en de mogelijke besparingen daarin. Als eerste werd een nulmeting uitgevoerd om vervolgens met een tweede meting aan te tonen waar en op welke wijze de besparingen zijn bereikt.

Na een intensieve periode van samenwerking en regelmatige afstemming tussen Stork en ERIKS heeft Stork Corporate Procurement vastgesteld dat de pilot geslaagd is en dat een gezonde basis is gelegd om dit verder uit te bouwen. Op alle genoemde velden zijn besparingen bereikt met een totale werkelijke besparing van 22% ten opzichte van de betreffende inkoopomzet in werktuigbouwkundige componenten. Het aantal leveranciers is verminderd van 32 naar 18. Dit laatste voor een groot deel ten gunste van ERIKS: het percentage orderregels aan ERIKS is verhoogd van 15% naar 45%. Dit alles heeft geleid tot een totale besparing TCO.

Profit

Besparingen Total of Ownership met 22%
Performance NL

Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen.

Dhr. / Mevr.
Dhr. / Mevr.

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Relevante sites


This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.