door naar tekst

logo

Zes kenniselementen

Bij ERIKS worden bij iedere activiteit zes kenniselementen onderscheiden.

ERIKS - Kennis van de markt

ERIKS beschikt over kennis van de vragende (afnemers) en de aanbiedende (sourcing) markt. Dit stelt de onderneming in staat pro-actief en tijdig nieuwe producten en diensten aan te bieden en nieuwe markten te betreden.

ERIKS - Kennis van producten

ERIKS beschikt over diepgaande kennis van de producten en hun eigenschappen. Wij delen deze kennis met onze afnemers via verschillende vormen van technische documentatie, elektronische media en persoonlijke advisering. 

ERIKS - Kennis van applicaties

ERIKS is in staat om:

  • de huidige en toekomstige applicaties te doorgronden en te vertalen naar het gebruik van de juiste producten;
  • de vraagstukken van afnemers te vertalen naar nieuwe/te ontwikkelen producten (productontwikkeling);
  • mee te denken in de ‘engineering’ ten behoeve van het ontwerp en onderhoud van nieuwe producten en systemen (Research & Development).

ERIKS - Kennis van productveredeling

ERIKS vertaalt de wensen van de afnemer naar nieuwe specificaties van de producten en beschikt over faciliteiten voor het aanpassen van producten.  ERIKS biedt onderhoudsfaciliteiten en -diensten ten behoeve van het verrichten van onderhoud aan door ERIKS te leveren/ geleverde componenten en systemen.

ERIKS - Kennis van logistieke processen

ERIKS-medewerkers analyseren en stroomlijnen logistieke stromen en ontwikkelen op de afnemers afgestemde logistieke concepten (vanaf het vaststellen van de behoefte tot en met de betaling) voor zowel het administratieve als het fysieke deel van het proces. In samenwerking met de afnemers neemt ERIKS het gehele verwervingstraject over. 

ERIKS-Kennis_van_optimalisering_infrastructuur

ERIKS werkt zowel intern als naar haar afnemers toe aan een continue verbetering van de processen en de daarbij behorende infrastructuur.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.