door naar tekst

logo

Strategie


ERIKS past zich steeds aan haar veranderende rol in de keten aan en levert een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering van haar afnemers en toeleveranciers. Het onderkennen, ontwikkelen en onderhouden van de benodigde kennis is hierbij een van de meest uitdagende elementen. Hierdoor heeft ERIKS zich van een traditionele distributeur tot een industriële dienstverlener ontwikkeld.

Vanuit het twin business model biedt ERIKS

aan de OEM- en de om kennis en veredeling vragende onderhoudsafnemers:

 • een bijdrage aan Research & Development op de toepassing afgestemde componenten, sub-assemblies en systemen
 • haar rol binnen de kwaliteitsborging
 • efficiënte inkoop en logistiek

aan de breed vragende onderhoudsafnemers:

 • kennis van producten en applicaties
 • een verlaging van de totale kosten van de afnemer door het aanbieden van producten en diensten waardoor:

• het inkoopbudget en het kapitaalbeslag van de afnemer daalt
• de beschikbare productietijd van de afnemer toeneemt
• de energiekosten dalen
• de emissie van vloeistoffen en gassen afneemt (schoner produceren)

 • onderhoudsdiensten en reparatiefaciliteiten
 • een efficiënt administratief en logistiek concept voor de toelevering van een breed en diep assortiment (verlagen van de transactiekosten)

Tevens kan ERIKS vanuit de aanwezige kennis en vaardigheden naar de (internationale) projectenmarkt optreden als inkoper en kwaliteitsbewaker voor de toelevering van een uitgebreid assortiment van componenten en de daarbij behorende diensten.

ERIKS_Strategie_nl_MRO  ERIKS_Strategie_nl_OEM
De positie van ERIKS als marktleider is in de laatste jaren in alle regio’s aanzienlijk versterkt. Ter realisatie van de doelstellingen en rekening houdend met externe en interne ontwikkelingen zijn de speerpunten van de strategie als volgt nader onder te verdelen:
 • Autonome groei
 • Groei door expansie
 • Medewerkers
 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Synergie

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.