door naar tekst

logo

Missie

ERIKS_Missie

ERIKS heeft de ambitie om te groeien

ERIKS heeft de ambitie om te groeien en wil in al haar marktgebieden de internationale, toonaangevende en innovatieve industriële dienstverlener zijn.

ERIKS biedt een hoogwaardig en breed assortiment van werktuigbouwkundige componenten en daarop aansluitende technische en logistieke dienstverlening aan industriële afnemers. ERIKS wil deze groei op een duurzame wijze bereiken, waarbij naast aandeelhouderswaarde ook waarde voor de overige bij de onderneming betrokken belanghebbenden wordt gerealiseerd.


De volgende kernwaarden zijn bepalend voor wie ERIKS is en waar ERIKS voor staat:

  • kennis van en passie voor technologie
  • duurzaamheid
  • integriteit
  • onderling vertrouwen en respect
  • klantgedrevenheid en prestatiegerichtheid.This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.