door naar tekst

logo

ERIKS breidt haar activiteiten in Polen uit

Van
Raad van bestuur ERIKS group nv

Telefoon
072 54 75 888

Datum
28 maart 2008

Betreft
ERIKS BREIDT HAAR ACTIVITEITEN IN POLEN UIT

De ERIKS-groep heeft een verdere stap gezet in de versterking van haar activiteiten in Polen.


Vandaag zijn de contracten ondertekend om alle activiteiten met ingang van 1 april 2008 over te nemen van:

  • TIM Sp.j.w. met 3 filialen in de industriële regio van Poznan
  • Hydro-met s.c. te Gdynia.

De activiteiten van TIM en Hydro-met bestaan uit de marketing en de verkoop van:

  • afdichtingstechniek 80%
  • mechanische aandrijftechniek 10%
  • onderhoudsproducten 10%
aan zowel de machine- en apparatenbouw (OEM-afnemers) als de industriële eindverbruikers (MRO-afnemers). Samen realiseren de ondernemingen met 18 medewerkers een omzet van PLN 6,5 mln. (± € 1,8 mln.).

Deze overnames passen in de strategie van ERIKS om haar activiteiten in de groeiende industriële regio’s in Polen uit te breiden en haar positie als marktleider op het gebied van afdichtingstechniek in Polen verder te versterken.

Per 1 april 2008 zullen TIM en Hydro-met commercieel en organisatorisch als Service Centres in het bestaande netwerk van Passerotti sp.z.o.o. worden geïntegreerd.

De overnames zijn volledig uit eigen middelen gefinancierd en zullen direct aan het resultaat bijdragen.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEOen/of de heer J.G. de Boer, CFO

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.