door naar tekst

logo

Overname Turpen en associates afgerond

Van
Raad van bestuur ERIKS group nv

Telefoon
072 54 75 888

Datum

3 november 2006

Betreft
OVERNAME TURPEN & ASSOCIATES AFGEROND

Op 15 september 2006 heeft de ERIKS-groep aangekondigd in principe overeenstemming te hebben bereikt over de overname van alle aandelen van Turpen & Associates Inc., Tulsa, Oklahoma, USA.


Inmiddels is de due diligence afgerond en het contract tot overname van de aandelen ondertekend. De koopsom ad USD 7,4 mln. is volledig uit eigen middelen gefinancierd. Vanaf 1 november 2006 worden de resultaten van Turpen in de geconsolideerde cijfers opgenomen.

De activiteiten van Turpen & Associates bestaan uit marketing, verkoop, en deels veredeling van producten en diensten in afdichtingstechniek, industriële kunststoffen en lagertechniek.

Turpen behaalt met ca. 45 medewerkers een jaaromzet van USD 11 miljoen en levert direct aan industriële fabrikanten (OEM-afnemers) in vooral de olie- en gasindustrie die in Oklahoma en omringende staten is gevestigd.

De omzetverdeling naar productgroep is:


Afdichtingstechniek
    - Flensafdichtingen            10%
    - Rubbertechniek              10%
    - O-ringen                        30%
    - Dynamische dichtingen    25%
                                           75%
    - Lagertechniek                 10%
    - Industriële kunststoffen   15%
                                          100%

De activiteiten van Turpen sluiten geheel aan op die van de bestaande ondernemingen van de cluster ERIKS USA. Deze overname past in het beleid van de ERIKS-groep om haar positie in de USA als gespecialiseerde kennisgedreven ‘distributor’ in afdichtingstechniek en industriële kunststoffen te versterken. Synergiemogelijkheden met de drie bestaande vestigingen in Dallas, Milwaukee en Seattle zijn aanwezig.

Door deze overname zal de omzet van de cluster ERIKS USA naar verwachting op jaarbasis toenemen tot ruim USD 35 miljoen en het aantal werknemers tot 120.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO en/of de heer J.G. de Boer, CFO

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.