door naar tekst

logo

Disclaimer

Laatst gewijzigd - 30 oktober 2012

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS NV staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

ERIKS NV respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Door het aanvragen van informatie verstrekt u gegevens over uzelf. ERIKS NV is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.