door naar tekst

logo

Engineeringservices - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat de onderneming rekening houdt met de effecten die het bedrijf heeft op het milieu en op de mensen binnen en buiten de onderneming. Als toonaangevende industriële dienstverlener is de bedrijfsvoering niet alleen gericht op het realiseren van financiële prestaties maar ook nadrukkelijk op de sociale en milieuaspecten van onze activiteiten.

In haar functie van toeleverancier van een hoogwaardig assortiment technische componenten is ERIKS verplicht inhoud te geven aan een goed milieubeleid. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de productontwikkeling en advisering aan klanten wordt met de milieuaspecten rekening gehouden. Nieuwe maatschappelijke inzichten en aanscherping van de wet- en regelgeving op milieugebied worden nauwlettend gevolgd. Dit heeft zowel bij ERIKS als bij haar klanten geleid tot een verhoogde aandacht voor energiebesparing en beperking van milieurisico’s.

Klik op een van de case studies van engineeringservices in het overzicht of ga naar een overzicht van alle MVO case studies van ERIKS.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.