door naar tekst

logo

Co-engineering - MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat de onderneming rekening houdt met de effecten die het bedrijf heeft op het milieu en op de mensen binnen en buiten de onderneming. Als toonaangevende industriële dienstverlener is de bedrijfsvoering niet alleen gericht op het realiseren van financiële prestaties maar ook nadrukkelijk op de sociale en milieuaspecten van onze activiteiten.

In haar functie van toeleverancier van een hoogwaardig assortiment technische componenten is ERIKS verplicht inhoud te geven aan een goed milieubeleid. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de productontwikkeling en advisering aan klanten wordt met de milieuaspecten rekening gehouden. Nieuwe maatschappelijke inzichten en aanscherping van de wet- en regelgeving op milieugebied worden nauwlettend gevolgd. Dit heeft zowel bij ERIKS als bij haar klanten geleid tot een verhoogde aandacht voor energiebesparing en beperking van milieurisico’s.

Klik op een van de case studies van co-engineering in het overzicht of ga naar een overzicht van alle MVO case studies van ERIKS.

  • Filteren van vervuild water bij ziekenhuis

    Filteren van vervuild water bij ziekenhuis

    ERIKS UK installeerde een filtersysteem bij een ziekenhuis in Devon om afvalwater te zuiveren van olieresten. Hierdoor bespaart het ziekenhuis maandelijks een aanzienlijk bedrag aan afvoerkosten en voldoet tegelijk aan strengere milieu-eisen.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.