door naar tekst

logo

Cleanroom

ERIKS_Diensten_Cleanroom

Standaard componenten kunnen de oorzaak zijn van falende systemen en processen.

Hierdoor wordt de regelgeving steeds strenger en stellen voornamelijk de pharma, semicon en voedingsmiddelenindustrie steeds hogere eisen aan de reinheid van componenten.

ERIKS is als toonaangevend industrieel dienstverlener, in staat om met een eigen clean room vervuiling van componenten en systemen te voorkomen.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.